ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ειδικές μετρήσεις & έλεγχοι με σύγχρονα
και πιστοποιημένα όργανα!

Διαθέτοντας σύγχρονα ειδικά όργανα μέτρησης και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, παρέχουμε τη δυνατότητα στον πελάτη να ελέγξει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο εξοπλισμός του, το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του συνόλου του Υποσταθμού και μπορούν να μας δώσει ενδείξεις για βλάβες ώστε να δράσουμε προληπτικά και ανασταλτικά σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ή να μας επιβεβαιώσει ότι μια νέα εγκατάσταση είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία.

Ανάλογα το είδος και την κρισιμότητα της εγκατάστασης, μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τις μετρήσεις που θα ωφελούσαν τη λειτουργία του εξοπλισμού σας και να σας προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το μέλλον της εγκατάστασης σας σε περίπτωση που τα ευρήματα των μετρήσεων δεν είναι θετικά για την κατάσταση του εξοπλισμού σας. Όλες οι μετρήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα ελληνικά & διεθνή πρότυπα και με την ολοκλήρωση τους, συντάσσουμε και σας αποστέλλουμε αναλυτικές αναφορές.

Ο ειδικός εξοπλισμός διακριβώνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα διακρίβωσης του κάθε κατασκευαστή σε ανεξάρτητο εργαστήριο διακριβώσεων ώστε οι μετρήσεις να γίνονται με ακρίβεια και αξιοπιστία.

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ

Δεν αναλαμβάνουμε απλώς projects, δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους που μας επέλεξαν προσπαθώντας συνεχώς να αποδεικνύουμε ότι έχουν κάνει τη σωστότερη επιλογή και μπορούν να βασιστούν πάνω μας για κάθε είδους αίτημα.

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ