Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αφοσιωμένοι στην ποιότητα, την ασφάλεια και την επιτυχία!

Η AMCO Electric ΕΠΕ δραστηριοποιείται επιτυχώς σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών από το 2004, έχοντας ως βασικό στόχο να εξυπηρετεί πελάτες και συνεργάτες δίνοντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε πελάτη-συνεργάτη. Έχουμε καταφέρει να μας γνωρίζουν και να μας ξεχωρίζουν στον χώρο για τον επαγγελματισμό μας και δεν σταματούμε ποτέ να προσπαθούμε και να θέτουμε υψηλότερους στόχους ώστε να δημιουργούμε επωφελείς συνεργασίες και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Καλύπτουμε όλο το εύρος των ηλεκτρολογικών εργασιών στον χώρο της Βιομηχανίας, των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των Υποδομών, σε υποσταθμούς Μέσης & Υψηλής Τάσης, παρέχοντας εξειδικευμένες μετρήσεις και δοκιμές μέσω ειδικών οργάνων μέτρησης στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του Υποσταθμού. Υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες συντήρησης, ανακατασκευής και ελέγχων υφιστάμενου εξοπλισμού καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης commissioning και θέση σε λειτουργία νέου εξοπλισμού, διασφαλίζοντας πάντα την άριστη ποιότητα και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους ηλεκτρολογική εφαρμογή στον χώρο της Βιομηχανίας, των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των Υποδομών και χειριζόμαστε εξοπλισμό των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως ALSTOM, SCHNEIDER ELECTRIC, ABB κλπ.

Σκοπός μας είναι να δουλεύουμε με ευελιξία και επαγγελματισμό. Δίνουμε λύσεις που εξασφαλίζουν τη μόνιμη ομαλή λειτουργία της εγκατάσταση σας και συμβουλές για την συνεχή αναβάθμιση της. Οι άνθρωποι μας είναι συγκεντρωμένοι στο αποτέλεσμα και εργάζονται σκληρά για να το πετύχουν. Αποτελούν μια ομαδα ανθρώπων με πολυετή εμπειρία στον κλάδο, την οποία εμπλουτίζουν συνεχώς με τις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που καλούνται να αποδώσουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του χώρου μας. Επενδύουμε σταθερά και επαναλαμβανόμενα στη σωστή εκπαίδευση και πιστοποίηση των ανθρώπων μας ώστε να επιφέρουμε τη καλύτερη δυνατή λύση στα αιτήματα των πελατών-συνεργατών αλλά και για να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των ανθρώπων μας, του πελάτη και της εγκατάστασης του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρία AMCO ELECTRIC ΕΠΕ έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της εταιρίας με βάση το παρόν Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015. Βασικός της σκοπός είναι η ενίσχυση της ικανότητας της να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες άριστης ποιότητας στους πελάτες της, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και είναι σύμφωνες με τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Υπεύθυνος για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των δεσμεύσεων της καθορίζεται ο Γενικός Διευθυντής.

Η εταιρία AMCO ELECTRIC δεσμεύεται να:

 • Εκτελεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών, σύμφωνα με την πολιτική και το σύστημα διαχείρισής της και τις απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης.
 • Συνεργάζεται με τους πελάτες της στοχεύοντας στο αμοιβαίο όφελος, προωθώντας σωστές και ηθικές πρακτικές, αναγνωρίζοντας και προλαμβάνοντας το ρίσκο και αξιοποιώντας όλες τις ευκαρίες για το καλύτερο και συμφερότερο αποτέλεσμα σε κάθε έργο.
 • Δίνει λύσεις στα αιτήματα των πελατών της εμπλουτίζοντας τις τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις του προσωπικού της και αναπτύσσοντας το δίκτυο συνεργατών της.
 • Προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει το σύστημα διαχείρισης της εταιρίας καθώς και την ικανοποίηση των πελατών της μέσω των υπηρεσιών που παρέχει και της συνολικής εμπειρίας του πελάτη με την ολοκλήρωση ενός έργου.
 • Παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου ως προτεραιότητα ορίζεται η ασφάλεια, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η θετική εξέλιξη των εργαζομένων της, επενδύοντας στη συνεχή εκπαίδευσή τους ώστε να διασφαλίζονται τα παραπάνω.
 • Διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία της.
 • Συνεργάζεται με τους προμηθευτές της οι οποίοι αξιολογούνται με κριτήρια που έχει θέσει η εταιρεία για να διασφαλίσει ότι διατηρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας που απαιτεί η εταιρία και έχει υποσχεθεί στους πελάτες της.
 • Υποστηρίζει εθελοντικά φιλανθρωπικούς οργανισμούς για να συμβάλλει με όποιον τρόπο μπορεί στην προστασία και την ενίσχυσή τους.
 • Συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία για την προστασία τους περιβάλλοντος και χρησιμοποιεί με ορθολογικό τρόπο τους φυσικούς πόρους.
 • Καθορίζει ετησίως στόχους για την ποιότητα και ανασκοπεί την επίτευξή τους.

Ως μια εταιρεία που εξυπηρετεί τον τομέα της ενέργειας, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι καθημερινές μας εργασίες στοχεύουν στην οικονομικότερη λύση κάθε φορά τόσο για τους πελάτες μας και την εταιρεία όσο και για το περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο αναλαμβάνουμε δουλειές με πλήρη περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα και εφαρμόζουμε καινοτόμες λύσεις τηρώντας τις δεσμεύσεις μας και τον σεβασμό μας προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Μέσω των υπηρεσιών μας προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες λειτουργίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύτηκαν.

Μέσω της θέσης μας στην ελληνική αγορά εργασίας, προσπαθούμε να αποδεικνύουμε ότι είμαστε άξιοι εμπιστοσύνης, ότι συνεισφέρουμε στον υγιή ανταγωνισμό μέσω κοστολόγησης που βασίζεται στη σχέση ποιότητας/τιμής και μέσω της επίτευξης της βιωσιμότητας της εταιρείας να προσφέρουμε εθελοντική εργασία σε κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη. Ξεκινήσαμε με μεγάλη μας χαρά να στηρίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε το Κέντρο Αυτισμού “SOS” στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βοηθάμε όλο και περισσότερους αντίστοιχους οργανισμούς.

Στην AMCO Electric ΕΠΕ η ασφάλεια αποτελεί αναγκαία προυπόθεση προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε πρόταση ή οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση. Είναι μέρος της καθημερινότητας μας και αναγνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους της δουλειάς μας,προσπαθούμε να περάσουμε αυτή τη νοοτροπία σε όσους συνεργαζόμαστε ώστε να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, που θα αποφέρουν τα αποτελέσματα που θέλει ο πελάτης στην επιχείρηση του, και δεν θα εγκυμονούν ατυχήματα και κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων μας και θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια της εγκατάστασης του πελάτη μας.

Κάθε χρόνο, ορίζεται ως στόχος του συστήματος ποιότητας της εταιρείας, ο μηδενικός αριθμός ατυχημάτων και ο μηδενικός αριθμός τεχνικών λαθών.

Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω μέτρων που εφαρμόζει η εταιρεία:

 • Η AMCO Electric εξοπλίζει κάθε υπάλληλο της με όλα τα απαιραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και φρόντιζει να γίνει κατανοητό από όλους ότι είναι απαιραίτητο να χρησιμοποιούνται ανελλιπώς σε κάθε είδους εργασία
 • Ο Τεχνικός Ασφαλείας της εταιρείας πριν κάθε δουλειά κάνει εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου των εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και ενημερώνει την αρμόδια ομάδα τεχνικών για να αποφευχφθεί κάθε πιθανός κίνδυνος
 • Ανάλογα το είδος της υπηρεσίας, έχουν οριστεί και ακολουθούνται συγκεκριμένες οδηγίες εργασίας και ασφάλειας
 • Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας μας, έχουμε συντάξει και διατηρούμε αναλυτική «Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου» για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε
 • Εφόσον η εγκατάσταση του πελάτη υστερεί σε θέματα ασφάλειας, συντάσσεται αναφορά με την ολοκλήρωση των εργασιών όπου προτείνονται μέτρα ασφαλείας και τεχνικοί τρόποι ή αναβαθμίσεις ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί με ασφάλεια και να αποφεύγονται βλάβες και ατυχήματα
 • Πραγματοποιούνται meetings ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπου συζητούνται περιστατικά ατυχημάτων ή παρά λίγο ατυχημάτων, που έχουμε ακούσει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας στο χώρο, γιατί προκλήθηκαν και πώς μπορεί το προσωπικό της AMCO Electric να δράσει προληπτικά σε αντίστοιχες καταστάσεις
 • Πραγματοποιούνται πολλές συχνές εκπαιδεύσεις από εξωτερικούς ειδήμονες πάνω σε θέματα ασφαλείας, από τις οποίες οι τεχνικοί μας παίρνους πιστοποιήσεις
 • Διακριβώνουμε συστηματικά τα όργανα μέτρησης μας σε ανεξάρτητο εργαστήριο διακριβώσεων
 • Προμηθευόμαστε εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας που καθιστούν την εργασία μας πιο αποδοτική και ασφαλή
 • Διατίθεται χρόνος εντατικής εκπαίδευσης και εξάσκησης των νέων εργαζόμενων μας προτού χρησιμοποιήσουν τα ειδικά όργανα που κατέχουμε ή δουλέψουν σε εγκαταστάσεις ως εργαζόμενοι της AMCO Electric για να εξασφαλίσουμε ότι θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες βάσει της δικής μας νοοτροπίας

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ

Δεν αναλαμβάνουμε απλώς projects, δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους που μας επέλεξαν προσπαθώντας συνεχώς να αποδεικνύουμε ότι έχουν κάνει τη σωστότερη επιλογή και μπορούν να βασιστούν πάνω μας για κάθε είδους αίτημα.

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ